Wat is optrekkend vocht nu precies?

 Wat is optrekkend vocht nu precies?

Is vocht eenmaal het gebouw binnen gedrongen, dan blijft het vaak niet daar waar het binnenkwam. De verklaring van die verplaatsing ligt in een aantal natuurkundige verschijnselen.

Die natuurkundige verschijnselen zijn:
•  Capillaire werking (Optrekken vocht )
•  Condensvorming
•  Dampdiffusie

Capillaire werking

Ook water is onderhevig aan zwaartekracht en zal z’n weg naar beneden zoeken. Het water uit een emmer die leeggegooid wordt, valt vanzelf op de grond.

Water dat op de grond ligt komt daarentegen niet weer nar boven. Toch spreken we van optrekkend vocht in muren. Bij optrekkend vocht komt water uit de grond kennelijk dus toch via de muur omhoog. De verklaring van optrekkend vocht via een muur kan worden vergeleken met de werking van een spons in een plasje water. De spons zuigt het water op en het water gaat daarbij naar boven. Dit kan omdat er in een spons allemaal kleine buisjes zitten. Omdat deze buisjes zo klein zijn, is het mogelijk dat het water langs de wanden van dit buisje omhoog kruipt.

Dit noemen we Capillaire werking ( optrekkend vocht ) De buisjes worden capillairen genoemd. Om de werking hiervan voor te stellen, zou de vergelijking met een volgeschonken jeneverglas verhelderend kunnen zijn. Zo’n glas kan zover worden volgeschonken dat er een bolle kop op het glas ontstaat. Dit kan omdat er aan het vloeistofoppervlak krachten werken die de vloeistof bij elkaar houden. Daardoor stroomt het glas niet snel over. In een heel nauw buisje werken dezelfde krachten. In een dergelijk nauw buisje duwt de vloeistof zichzelf als gevolg van deze capillaire krachten omhoog.

Ook baksteen en andere poreuze bouwmaterialen bezitten zulke capillairen. Deze capillairen zorge ervoor dat een behoorlijke hoeveelheid water, weliswaar langzaam, door de muren naar boven kruipt, optrekkend vocht dus. Op de weg naar boven lost het water allerlei stoffen op die worden meegevoerd. wanner het water boven het vloeroppervlak uit de muur komt, droogt dit water aan de lucht. De opgeloste stoffen uit het water verdwijnen niet, maar blijven gewoon zitten. Een bekend voorbeeld hiervan is de vorming van zoutkristallen onder aan de muur.

Köster Afdichtingssystemen raad daarom altijd aan om na de optrekkend vocht behandeling met Köster Crisin, de muren te stucen met Köster Saneermortel. Deze mortel neemt de zouten die meekomen op in de structuur zodanig dat er geen schade kan ontstaan.

Een speciaal geval van capillaire werking is de zgn. vochtbrug. Een vochtbrug is een verbindingtussen binnen en buitenzijde van een muur bestaande uit poreus materiaal.Aan de buitenzijde wordt het vocht opgenomen en naar binnen toe vervoerd.Dit transport vindt plaats door de capillaire werking van het materiaal. Wanner het vocht eenmaal binnen is, kan het daar een hoge vochtigheidsgraad veroorzaken.Een vochtbrug kan worden gevormd door een hoeveelheid valspecie, een stuk hout of ondoelmatig aangebrachte isolatie in de spouw. Ook een doorlopende houten verbinding van buiten naar binnen toe, kan een vochtbrug vormen.

Condensvorming

De lucht bevat steeds een bepaalde hoeveelheid waterdamp. De maximale hoeveelheid waterdamp die in de lucht kan worden opgenomen, is afhankelijk van de temperatuur, in die zin dat hoe warmer de lucht, hoe meer vocht ze kan bevatten. Wanneer de lucht bij een gegeven temperatuur de maximum hoeveelheid vocht bevat die met deze temperatuur overeenstemt, zegt men dat de lucht verzadigd is; de relatieve luchtvochtigheid is dan 100%. Het ‘dauwpunt’ is de temperatuur waarbij de lucht de vochtverzadiging heeft bereikt.

Bekend is het verschijnsel van de beslagen ramen. Dit is een vorm van condens; waterdamp die in de vorm van druppels op de ruit neerslaat. Condensvorming wordt veroorzaakt door een hoeveelheid waterdamp in warme lucht. De binnenkant van een ruit is vaak veel kouder dan de lucht in een kamer. De lucht in de buurt van het raam koelt af en omdat er in koudere lucht minder waterdamp kan zitten, moet waterdamp uit de lucht overgaan in water. Op ruiten is condens goed te zien, maar condensvorming kan ook optreden op plaatsen waar dit minder goed zichtbaar is. In de regel is dat het koudste punt in de ruimte. Bij het onderdeel koudebruggen komen wij hierop nog terug. Al is de condensvorming soms niet goed te zien, de gevolgen van het vocht op die plaatsen des te beter. Allerlei schimmelgroei is daarvan het gevolg. Door het verschil in temperatuur en vochtigheid binnen en buiten, zal in het koude seizoen dampdiffusie op kunnen treden.

Om dit uit te kunnen leggen moet eerst een ander begrip worden uiteengezet, namelijk: dampspanning.

Dampspanning

Dampspanning is een kracht die werkt in lucht waar waterdamp in zit. Met andere woorden: er is altijd sprake van dampspanning. Lucht kan slechts een bepaalde hoeveelheid waterdamp bevatten en wel minder naarmate de temperatuur lager is.
Verlagen we in een bepaalde situatie de temperatuur, dan neemt de maximaal mogelijke dampspanning af. Lucht wil zo min mogelijk vocht in zich hebben, hoe meer waterdamp er in de lucht zit hoe groter de kracht wordt om die waterdamp uit de lucht te krijgen. Die kracht noemen we de dampspanning. Lucht heeft de neiging de dampspanning in evenwicht tehouden. Wanneer de dampspanning binnen hoger is dan buiten, zal dit verschil ervoor zorgen dat de waterdamp als het ware naar buiten wordtgeduwd om zo de dampspanning binnen en buiten weer even groot te krijgen. Omdat de temperatuur binnen over het algemeen hoger is dan buiten, is de dampspanning binnen hoger dan de dampspanning buiten. Ook hier geldt weer, dat hogere temperatuur een grote hoeveelheid damp in de lucht betekent. Dit damptransport door de muur heen noemen we dampdiffusie. Er zijn globaal zeven oorzaken voor het vochtig worden van constructies in een bouwwerk:

•  regendoorslag, bij voorbeeld langs materiaalporien, haarscheuren,barsten, open voegen.
•  opzuigen van grondvocht
•  opnemen van vocht tijdens de bouw
•  hygroscopiciteit, vochtopname uit de lucht
•  hygroscopische zouten
•  oppervlaktecondensatie
•  inwendige condensatie
•  lekkende waterleidingen, dakgoten, verstopte afvoerbuizen.

Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk

Een optrekkend vocht blokkade kan in principe met beide methoden worden uitgevoerd.

Kan Crisin® 76 toegepast worden in doordrenkte muur?

Een met water gevulde capillair is met een buisleiding te vergelijken.

Flankerende maatregelen tegen optrekkend vocht

Door de droging van de muur kan er zoutvorming ontstaan, Saneermortel bufferd deze zouten.

Waterdicht met Janssen Vochtbestrijding

Meer weten over onze diensten, neem dan contact op