123 Kelderafdichting systeem

Kelderafdichting systeem tegen de waterdruk in. Stromend water…

Dicht in 7 seconden!

Het Köster 1-2-3 kelderafdichting systeem is een duurzame kelder binnenafdichting tegen drukkend water. Met dit kelderafdichting systeem hebben wij meer dan 40 jaar ervaring in vochtbestrijding. Hiervan zijn talloze referenties beschikbaar.

Kelderafdichtingsysteem
Pasta kelderafdichting

Kelderafdichting tegen drukkend water
Deze kelderafdichting tegen drukkend water moet vlaksgewijs en altijd aaneengesloten gebeuren, ook als er zich maar op enkele plaatsen lekkage voordoet. Het water zal namelijk bij ophoping andere wegen zoeken. Belangrijk voor een duurzame kelderafdichting is, dat een zogenaamde diepte verankering van de afdichting met de constructie zelfs bij de sterkste waterdruk stabiel blijft. Het Köster 123 kelderafdichtings systeem maakt de kelder weer bruikbaar. Degelijke vochtwering en vochtbestrijding voor een langdurig resultaat.

Vochtbestrijding
Metselwerk en niet drukkend water

Vochtbestrijding met cementgebonden, kwastbare silicaat -afdichtingspasta.

Scheurafdichting
Betonnen kelder lekkage via scheurvorming

Köster Kelder binnen afdichting met Polyurethaan Gel en Polyurethaan injectieharsen.

Gelscherm
Gelscherm van binnenuit

Een bijzondere toepassing van Köster PUR Gel is het achteraf oplossen van een lekkage.

Waterdicht met Janssen Vochtbestrijding

Meer weten over onze diensten, neem dan contact op