Kan Crisin® 76 toegepast worden in doordrenkte muur?

Kan Köster Crisin® 76 toegepast worden in door water doordrenkte muur?

Een met water gevulde capillair is niet met een fles te vergelijken maar eerder met een buisleiding. Daardoor kan een met water doordrenkte muur altijd nog met Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht behandelt worden. Het water stroomt constant in het capillairsysteem van boven naar beneden.

Als Köster Crisin® 76 ingebracht wordt gaan de active bestanddelen van Crisin mee in deze stroom en komen als zodanig tot in de kleinste capillairen. Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht is een in water onoplosbaar injectiemateriaal dat door water, dat in de wand aanwezig is, verdund wordt. Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht heeft geen droge wanden nodig om toegepast te worden.

Waarom is de chemische samenstelling van Köster Crisin® 76 zo belangrijk, in relatie tot de zouten?

Zouten zijn chemisch werkzaam. Daardoor is het juist bij hoge zoutconcentraties belangrijk, dat de reactie van het injectiemiddel niet door de in de bouwsteen  aanwezige zouten vermindert of verhindert wordt. Door de bijzondere  combinatie werkstoffen van Köster Crisin® 76 hebben zouten geen invloed op het systeem. Omdat Köster Crisin® 76 geen emulsie is, vlokken de werkstoffen bij het zoutcontact niet uit, ze blijven volledig werkzaam.

Hoe is het mogelijk dat Köster Crisin® 76 zover in de bouwsteen indringt?

Voorwaarde voor een goede optrekkend vocht blokkade is de diepe indringing in de  capillaire van de steen. Daarvoor is er een zeer laag viscose, diep penetrerende vloeistof nodig. Om een zo groot mogelijke “benetting” van de capillairwanden te verkrijgen, moet het materiaal een zo klein als mogelijke oppervlaktespanning bezitten. Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht is een zeer dunvloeibaar hars – werkstoffenrecept dat door zijn zeer lage oppervlaktespanning diep in de poriënstructuur van de bouwstof indringen kan. Köster Crisin® 76 bevat additieven die het indringen in de bouwstof bevorderen.

Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk

Een optrekkend vocht blokkade kan in principe met beide methoden worden uitgevoerd.

Flankerende maatregelen tegen optrekkend vocht

Door de droging van de muur kan er zoutvorming ontstaan, Saneermortel bufferd deze zouten.

Wat is optrekkend vocht nu precies?

De verklaring van die verplaatsing ligt in een aantal natuurkundige verschijnselen.

Waterdicht met Janssen Vochtbestrijding

Meer weten over onze diensten, neem dan contact op